Rank, Team (First-Place Votes), Points
1, Alabama (58), 2-0, 1522
2, Oklahoma (2), 2-0, 1447
3, Clemson (1), 2-0, 1380
4, USC, 2-0, 1324
5, Penn State, 2-0, 1299
6, Washington, 2-0, 1124
7, Michigan, 2-0, 1107
8, Ohio State, 1-1, 1003
9, Oklahoma State, 2-0, 1002
10, Wisconsin, 2-0, 993
11, Florida State, 0-1, 944
12, LSU, 2-0, 935
13, Georgia, 2-0, 882
14, Louisville, 2-0, 658
15, Auburn, 1-1, 591
16, Virginia Tech, 2-0, 559
17, Miami, 1-0, 542
18, Kansas State, 2-0, 475
19, Stanford, 1-1, 364
20, TCU, 2-0, 352
21, Washington State, 2-0, 233
22, South Florida, 2-0, 188
23, Tennessee, 2-0, 159
24, Florida, 0-1, 146
25, UCLA, 2-0, 119